Dit is de statistiekcursus behorend bij het vak Methoden en technieken van de opleiding Taalwetenschap van de UvA.

Deze basiscursus is sequentieel opgebouwd, met doorgenummerde hoofdstukken en paragrafen, zodat je makkelijk je kennis voortbouwt op het voorgaande:

1. Inleiding

2. Data in R 3. Plaatjes maken 4. Verdelingen 5. Toetsen 6. Lineaire regressie 7. Logistische regressie

Op een meer gevorderd niveau is statistische methodologie een web van kennis. Bovenstaande cursus bevat daar links heen.