Logo Fonetische Vereniging


De vereniging heeft tot doel het bevorderen van fonetisch onderzoek en de toepassingen daarvan, de uitwisseling van informatie op fonetisch gebied, en de samenwerking van haar leden onderling en met andere wetenschappers.

De vereniging organiseert jaarlijks de de `Dag van de Fonetiek': een dag met lezingen over lopend onderzoek (vrije inschrijving, winter). De Dag van de Fonetiek is vrij toegankelijk.

Naast deze reguliere bijeenkomst stelt de vereniging een bescheiden subsidie beschikbaar ter ondersteuning van bijeenkomsten op het gebied van de fonetiek. Meer informatie over deze subsidie vindt u hier.


Agenda

De volgende door de vereniging georganiseerde bijeenkomst is de Dag van de Fonetiek op woensdag 16 december 2015.

Het programma en de abstracts zullen in november beschikbaar gemaakt worden.

De vereniging verwelkomt gedurende het gehele jaar subsidieaanvragen voor bijeenkomsten op het gebied van de fonetiek.image description

Eerdere evenementen


image description

Aanmelding

Aanmelding als lid bij Anja Schüppert, secretaris, (contributie bedraagt 10 euro/jaar)

Adres:

A. Schüppert
CLCG/Rijksuniversiteit Groningen e-mail: a.schueppert@rug.nl zie ook het aanmeldingsformulier
bij aanmelding gaarne vermelden:
image description

Bestuur

Esther Janse (voorzitter), Center for Language Studies, Radboud University Nijmegen / Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek
e-mail: Esther.Janse@mpi.nl
Willemijn Heeren, Universiteit Utrecht
e-mail: W.F.L.Heeren@uu.nl
 
Mirjam de Jonge (penningmeester), Amsterdam Center for Language and Communication, Universiteit van Amsterdam
e-mail: M.J.I.deJonge@uva.nl.nl
Anja Schüppert (secretaris), Rijksuniversiteit Groningen
e-mail: A.Schueppert@rug.nl
Hanne Kloots, Universiteit Antwerpen
e-mail: hanne.kloots@uantwerpen.be
Lieke van Maastricht, Universiteit Tilburg
e-mail: L.J.vanMaastricht@uvt.nl
 
Hugo Quene UiL-OTS, Universiteit Utrecht
e-mail: H.Quene@uu.nl

Bestuurszaken

image description

Reglement van de vereniging


Archief


image description