Institute of Phonetic Sciences, Amsterdam
 

Small sample of laryngograph recordings

Stereo recordings, 44.1 kHz/16 bit.
Audio: Sennheiser MKH 105, HF condenser microphone
Laryngograph: Laryngograph Ltd, Lx proc

(EPS file) (EPS file)
(EPS file) (EPS file)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License.

Dutch version of "The north wind and the sun"

De noordenwind en de zon

De noordenwind en de zon waren erover aan het redetwisten wie de sterkste was van hun beiden. Juist op dat moment kwam er een reiziger aan, die gehuld was in een warme mantel. Ze kwamen overeen dat degene die het eerst erin zou slagen de reiziger zijn mantel te doen uittrekken de sterkste zou worden geacht. De noordenwind begon toen uit alle macht te blazen, maar hoe harder ie blies, deste dichter trok de reiziger zijn mantel om zich heen; en ten lange leste gaf de noordenwind het op. Daarna begon de zon krachtig te stralen, en hierop trok de reiziger onmiddellijk zijn mantel uit.

De noordenwind moest dus wel bekennen dat de zon van hun beiden de sterkste was.

Short presentation about the laryngograph