Instructie annotatie

Je ziet in het scherm een dialoog tussen twee sprekers. Deze dialoog is opgedeeld in uitingen. Voor iedere uiting moet bepaald worden van welk type de uiting is. Je kunt kiezen uit een aantal opties. De uitingen zijn ofwel:

Elk type wordt aangegeven door middel van een letter (bijvoorbeeld a voor aarzeling). Het is de bedoeling dat je voor iedere uiting een letter achter het streepje toevoegt. Hier staan alle beschrijvingen van de types op een rijtje. Let op: sommige typen kunnen samen voorkomen, soms kun je dus meer dan een letter achter het streepje toevoegen!

Je kunt ze ook opzoeken in deze lijst.


© WWesseling, March 21, 2005