De dag van de Fonetiek 2007

Over onderzoek naar spraak en spraaktechnologie

(http://www.fon.hum.uva.nl/FonetischeVereniging/)

Donderdag 20 december 2007 in de Sweelinckzaal, Drift 21 te Utrecht

Georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen

deelname gratis

9:00 Ontvangst met koffie

9:15 Welkom

9:20-10:40 Ochtendsessie I

9.20 FUSS: unit-selectie met een (relatief) klein corpus

Arthur Dirksen

9.40 Emotionele spraaksynthese

Melanie Kroes

10.00 "Hoe kan ik u van dienst zijn?" - Spraakgestuurde routeringsapplicaties

Diana Binnenpoorte, Christophe Van Bael & Johan de Veth

10.20 Een computationeel model voor taalverwerving: woorddetectie op basis van multimodale input

Louis ten Bosch, Lou Boves & Hugo Van hamme

10:40 Koffiepauze

11:10-12:10 Ochtendsessie II

11.10 De oplijning van het begin van de eindstijging in Nederlandse "falling-rising" intonatiecontouren

Marco van de Ven & Carlos Gussenhoven

11.30 Prominentie van onbeklemtoonde lettergrepen in Noord-Russische dialecten

Margje Post

11.50 Waargenomen spreektempo en articulatorische inspanning

Hugo Quené

12:10 Lunch

13:40-15:00 Middagsessie I

13.40 Van arm tot zwerven: Sjwa-insertie in het Standaardnederlands van Vlamingen en Nederlanders

Hanne Kloots

14.00 Lexical-stress information rapidly modulates spoken-word recognition

Eva Reinisch, Alexandra Jesse & James M. McQueen (Engelstalige presentatie)

14.20 It's all in your head: how to get abstract representations in there

Diana Apoussidou (Engelstalige presentatie)

14.40 Competitieprocessen tijdens het begrijpen van spontane spraak

Susanne Brouwer, Holger Mitterer, & Mirjam Ernestus

15:00 Thee

15:30-16:50 Middagsessie II

15.30 Articulatory settings in spraakproductie

Sybrine Bultena & Wander Lowie

15.50 Automatische meting van spreeksnelheid in gesproken Nederlands

Nivja de Jong & Ton Wempe

16.10 De perceptie van modale partikels in het Nederlands als tweede taal

Johanneke Caspers & Ton van der Wouden
16.30 SpeakGoodChinese: De tonen van het Mandarijnchinees leren spreken
David Weenink & Rob van Son

16:50 Afsluiting en borrel

Voor meer informatie:

Rob van Son, Secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen

p/a Instituut voor Fonetische Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam

Spuistraat 210-212, 1012 VT Amsterdam

Tel.: 020-5252196 Fax: 020-5252197

Email: R.J.J.H.vanSon@uva.nl

Voor koffie en thee wordt gezorgd.

De dag van de Fonetiek 2007

Over onderzoek naar spraak en spraaktechnologie

Donderdag 20 december 2007 in de Sweelinckzaal, Drift 21 te Utrecht
Georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
deelname gratis

Routebeschrijving

Hierbij een routebeschrijving voor diegenen die niet precies weten waar de Drift is, het adres waar de Fonetiekdag wordt gehouden.

Vanuit het station loop je rechtuit door Hoog Catharijne tot aan het eind van de gang, waar je via de roltrappen de uitgang Vredenburg neemt. Onderaan de roltrap ga je linksaf, het plein Vredenburg op, tot aan de Bijenkorf. Je bent dan op de hoek van de Lange Viestraat, die je rechtsaf inslaat. Vervolgens loop je steeds maar rechtdoor: Lange Viestraat, Potterstraat (met het postkantoor), Neude, Lange Jansstraat, Janskerkhof. Aan het eind van het Janskerkhof, voorbij de Janskerk, ga je linksaf de Drift op.

Alternatief voor Hoog Catharijne: verlaat het perron (elk perron) aan het noordelijke uiteinde via een trap naar beneden. Je komt dan in een lange voetgangerstunnel, die je rechtsaf inslaat. Aan het eind van die tunnel neem je de trap omhoog naar het Smakkelaarsveld en dan is het slechts een kwestie van rechtdoor lopen. Smakkelaarsveld, Catharijneviaduct, Vredenburg, Lange Viestraat, met het postkantoor, Neude, Lange Jansstraat, Janskerkhof. Aan het eind van het Janskerkhof, voorbij de Janskerk, ga je linksaf de Drift op.