beschrijvingen

Inhoudelijk:

alle uitingen die inhoudelijk aan het gespreksonderwerp bijdragen.

Structureel

alle uitingen die niet inhoudelijk aan het gesprek bijdragen

Meta

uitingen over het gesprek zelf

Links to this page


© , March 21, 2005