OPROEP!

voor bijdragen aan

de Dag van de Fonetiek

13 december 2012
in de Sweelinckzaal, Drift 21 te Utrecht

Georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen

deelname is gratis

We vragen iedereen die iets kan vertellen of demonstreren
over spraak of spraaktechnologie om bij te dragen aan deze dag

Mocht u de DvdF onder de aandacht willen brengen van uw collega's of studenten, dan kunt hier een poster downloaden.- Bijdragen in de vorm van voordrachten en demonstraties zijn welkom. Bijdragen moeten een goed geïnformeerd maar niet specialistisch publiek aanspreken. Zowel Nederlandstalige als Engelstalige bijdragen zijn mogelijk.

- Reken op een spreektijd van 15 minuten + 5 minuten discussie.

-Samenvattingen worden gebundeld tot een programmaboekje. Er komen geen proceedings. Presentaties worden, met toestemming van de auteurs, achteraf via de website van de Vereniging beschikbaar gesteld.

- Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot de secretaris van de Vereniging, Titia Benders

Stuur uiterlijk vrijdag 2 november 2012 een titel en samenvatting (13 regels) naar:

Titia Benders
Secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Email: titia.benders@uva.nl

(U krijgt een bevestiging van ontvangst)