De dag van de Fonetiek

Over lopend onderzoek naar spraak en spraaktechnologie

Vrijdag 17 december 1999 in de Sweelinckzaal, Drift 21 te Utrecht
Georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
¡deelname gratis!

Het hele programma (postscript of rich text format)

--> Routebeschrijving <--

9:30 Ontvangst met koffie

9:55 Welkom

10:00-12:20 Ochtendsessie (voorzitter: Henk van den Heuvel)

10:00 Automatische evaluatie van vloeiendheid in voorgelezen en spontane spraak

Catia Cucchiarini en Helmer Strik (KU Nijmegen)

10:20 Verbetering van consonantidentificatie door het gebruik van klinkertransities in ASH

 Jacques Koreman en Attilio Erriquez (Univ. des Saarlandes)

10:40 ASH en dialectafstanden

 Louis ten Bosch (Lernout &Hauspie, Brussel)

11:00 Transcriptie van spontane spraak: een vergelijking tussen mens en machine

 Judith M. Kessens, Mirjam Wester, Catia Cucchiarini en Helmer Strik (KU Nijmegen)

11:20 Het automatisch verkrijgen en verifiëren van hypothesen over uitspraakvariatie met behulp van automatische spraakherkenning

 Mirjam Wester, Judith Kessens en Helmer Strik (KU Nijmegen)

11:40 Akoestische parameters versus fonetische kenmerken voor ASH

 Helmer Strik, Jacques Koreman & Bistra Andreeva ( KU Nijmegen & Univ. des Saarlandes)

12:00 Het modelleren van uitspraakvariatie in een Nederlandse spraakherkenner

 Judith M. Kessens, Mirjam Wester en Helmer Strik (KU Nijmegen)

12:20 - 16:50 Demonstraties

Spengi spraaksynthese software

Jan-Roelof de Pijper (IPO, Eindhoven) 

Perspectieven van het fonetogram

Gerrit Bloothooft en Peter Pabon (Univ. Utrecht)

12:20 Lunch (en demonstraties)     (vergeet niet uw lunch, á  Fl 5,-, vooraf te bestellen)

13:20-15:00 Middagsessie I (voorzitter: Rob van Son)

13:20 Postvocale /r/-deletie bestaat: veslag van een ondezoek

 Henk van den Heuvel en Catia Cucchiarini (KU Nijmegen)

13:40 /t/-deletie in het Nederlands: wat zegt de spraakherkenner ervan?

 Mirjam Wester en Helmer Strik (KU Nijmegen)

14:00 De invloed van de auditieve perceptie op de  spraakgeluiden van dove en horende kinderen van 2,5 tot 18 maanden oud

 Ineke van den Dikkenberg-Pot (Univ. van Amsterdam)

14:20 Genuscongruentie en de auditieve verwerking van samengestelde nomina

 Leo Koolen, Vincent J. van Heuven en Wied Ruijssenaars (Univ. Leiden)

14:40 Verbetering van difoonsynthese door het toevoegen van context-afhankelijke difonen

 Esther Klabbers en Raymond Veldhuis (IPO, Eindhoven)

15:00 Thee (en demonstraties)

15:30-16:50 Middagsessie II (voorzitter: Jacques Terken)

15:30 Temporele structuur bij normaal en snel spreektempo

 Esther Janse (Univ. Utrecht)

15:50 De relatie tussen waargenomen prominentie en woordklassen

 Barbertje Streefkerk en Karijn Helsloot (Univ. van Amsterdam)

16:10 Wanneer en waaraan horen we of een spraakuiting een vraag is?

 Vincent J. van Heuven & Judith Haan (Univ. Leiden & KU Nijmegen)

16:30 Toonhoogtebewegingen en beurtwisselingen

 Johanneke Caspers (Univ. Leiden)

Voor meer informatie:

Rob van Son
Secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
p/a Instituut voor Fonetische Wetenschappen
Universiteit van Amsterdam
Herengracht 338
1016 CG Amsterdam
Tel.: 020-5252195/020-5252183
Fax: 020-5252197
Email: Rob.van.Son@hum.uva.nl
Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Er is helaas slechts beperkt gelegenheid om uw lunch in de omgeving van de Drift 21 te nuttigen. 

Lunches (á  Fl 5,-)  worden door de organisatie verzorgd indien u vooraf reserveert bij de secretaris. Betaling ter plaatse. Reserveren vóór 5 december 1999.
(het is helaas niet mogelijk om ter plaatse nog een lunch te bestellen)